Schodiště a přístupové cesty

Přístupové cesty na naší zahradě budujeme jako spojnice mezi jednotlivými částmi zahrady, abychom se i za špatného počasí mohli nerušeně pohybovat po zahradě.
Je mnoho možností, jak se dostat z jednoho místa na druhé a to buď přímou cestou, která je mnohem kratší a rovnější anebo dáme přednost delší cestě s oklikami, která může být na první pohled méně příznivá, přesto je krásnější, zajímavější a je tedy moudřejší.

Cesty by měly probíhat v obloucích anebo se zprohýbaně vinout. Vinutý chodník se zastávkami k odpočinku otevírá nové perspektivy a zorné úhly. V přeneseném slova smyslu to představuje nesmírně moudré umění života. Přímka jako nejkratší spojení mezi dvěma body, není v Číně příliš obvyklá ve výtvarném umění, povolání a ani ve vztazích mezi lidmi. V Číně věří, že zlí duchové se pohybují jen rovně, na přímých a rovných cestách mají rovnou dráhu, po níž se mohou dostat do zahrady a do domu.
Mírně zprohýbané cesty symbolizují dlouhý život, jelikož podporují v zahradě tok energie čchi. Tento proud energie prochází světem. Kosmická energie proudí do všeho a kolem všeho, at´ již jde o živou bytost nebo neživý předmět.

Meandrujícímu průběhu přístupových cest je vzorem příroda a to svými řekami, liniemi břehů , pěšinami divoké zvěře a jinými strukturami a tvary v okolní krajině.
Charakter cesty je dán materiálem z něhož je tvořena a pak také vším, co cestu doprovází, včetně toho, jaké výhledy přináší a kde končí.

Přístupové cesty a schodiště budujeme tak, aby bylo splněno několik základních požadavků:

  • Harmonické spojení zahrady s okolní krajinou výběrem vhodných druhů materiálů, především správného kamene
  • Zvláštní pozornost je věnována obecné bezpečnosti všech cest
  • Čím drsnější je povrch schodu, tím lépe se na něm noha udrží
  • Schody by měly mít šířku nejméně 50 cm, výšku min. 16 cm a pokládat by se měly tak, aby měly mírný sklon dopředu
  • Čím plošší jsou schody, tím širší musí být nášlapná plocha
  • Nutno je dodržet jednotný směr stoupání